Login
Register

Logare

Termeni și Condiții

POLITICA DE CONFIDENÈšIALITATE

Ne angajăm să vă respectăm confidenÈ›ialitatea, respectând toate legile È™i reglementările aplicabile protecÈ›iei datelor, inclusiv Regulamentul General privind ProtecÈ›ia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).
Prezenta politică urmăreÈ™te să vă ofere informaÈ›ii cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneÈ›i la dispoziÈ›ie È™i modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiÈ›i cu atenÈ›ie cele ce urmează, pentru a înÈ›elege punctul de vedere È™i practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal È™i modul în care le vom trata.


1. CINE SUNTEM

Operatorul de date este Intercom Topaz SRL societate română cu sediul social în Constanta,adresa b-dul Aurel Vlaicu,nr.125.


2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRÄ‚M, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CÄ‚ROR TEMEIURI?

SC.Intercom Topaz SRL. va colecta anumite informaÈ›ii („ date cu caracter personal ”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizata (de exemplu, nume, prenume, adresă poÈ™tală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).
Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea astfel cum este detaliat în cuprinsul prezentei politici de confidenÈ›ialitate.


2.1. Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitaÈ›i site-ul nostru web, utilizăm/nu utilizam cookie-uri pentru a colecta automat informaÈ›ii cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.
Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveÈ›i parte de o experiență de navigare îmbunătățită È™i, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conÈ›inut individualizat È™i adaptat intereselor È™i preferinÈ›elor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-aÈ›i exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată È™i relevantă de navigare pe site-ul nostru web È™i pentru a înÈ›elege modul în care interacÈ›ionaÈ›i cu conÈ›inutul nostru publicitar.
Pentru mai multe informaÈ›ii despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web È™i scopurile în care acestea sunt utilizate, precum È™i cu privire la posibilitățile de a controla È™i/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultaÈ›i Politica noastră privind cookie-urile.

 

2.2. Procesul de recrutare

Dacă alegeÈ›i să aplicaÈ›i la un loc de muncă prin intermediul site-ului web, în calitate de candidat, Intercom Topaz prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul societatii.
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază demersurile la cererea dumneavoastră pentru încheierea unui contract de muncă. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a vă avea în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.

  Scop Categorii de date prelucrate Temei legal Durată
1 Recrutare Datele conÈ›inute în CV, precum È™i în celelalte documente trimise de către candidat, precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, experiență profesională, preferinÈ›e, date privind educaÈ›ia, calificări, etc. Interes legitim Pe durata desfășurării procesului de recrutare
2 Stocarea CV-ului după terminarea procesului de recrutare Datele conÈ›inute în CV, precum È™i în celelalte documente trimise de către candidat, precum: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, experiență profesională, preferinÈ›e, date privind educaÈ›ia, calificări, etc. Consimțământ 1 an de la data la care aÈ›i furnizat datele

 

2.3. Campanii promoționale

Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare pentru a organiza campanii promoÈ›ionale È™i/sau concursuri, sau pentru a acorda premii câÈ™tigătorilor campaniilor promoÈ›ionale, precum È™i pentru a analiza eficacitatea campaniilor noastre promoÈ›ionale. În cazul în care vom colecta date precum seria È™i numărul cărÈ›ii de identitate sau codul numeric personal, acestea vor fi colectate È™i folosite în scopul de mai sus doar pentru a ne conforma obligaÈ›iilor fiscale legate de premiile acordate câÈ™tigătorilor campaniilor È™i/sau concursurilor. Participarea dumneavoastră la astfel de campanii promoÈ›ionale È™i/sau concursuri este voluntară. Drept urmare, dumneavoastră decideÈ›i dacă să ne oferiÈ›i datele dumneavoastră cu caracter personal, prin completarea formularelor de participare pe site-ul nostru web sau a altor formulare similare prevăzute de regulamentele campaniilor promoÈ›ionale sau ale concursurilor.

  Scop Temei legal Durată
1 Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor Interes legitim 4 ani de la data colectării datelor
2 Prelucrarea datelor câÈ™tigătorilor campaniilor promoÈ›ionale în scopul acordării premiului È™i, de asemenea, în scopul respectării cerinÈ›elor legale fiscale. ObligaÈ›ie legală, obligaÈ›ie contractuală Consimțământ

 

Nu vom publica pe site-ul nostru web numele, prenumele, fotografia sau alte date cu caracter personal ale câÈ™tigătorilor campaniei promoÈ›ionale È™i/sau concursului, decât dacă persoana vizată ne-a oferit consimțământul său în acest sens.

 

2.4. Prelucrarea datelor reprezentanÈ›ilor partenerilor contractuali implicaÈ›i în derularea contractelor cu Societatea È™i/sau reprezentanÈ›ilor autorităților publice

Dacă sunteÈ›i persoană de contact a partenerilor, a potenÈ›ialilor parteneri sau a autorităților publice cu care interacÈ›ionează Societatea în derularea contractelor, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
∙ Pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Societate și parteneri sau potențiali parteneri;
∙ Pentru iniÈ›ierea sau desfășurarea relaÈ›iilor dintre Societate È™i reprezentanÈ›ii autorităților publice cu care interacÈ›ionează în derularea activității curente;
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Societății de a iniÈ›ia È™i desfășura relaÈ›iile contractuale È™i/sau cu autoritățile publice în derularea activității în contextul oferirii produselor si serviciilor noastre. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecinÈ›e imposibilitatea noastra de a ne desfășura activitatea.

  Scop Categorii de date prelucrate Temei legal Durată
1 Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre HTSS și parteneri sau potențiali parteneri; Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție, semnătură Interes legitim Pe durata desfășurării relațiilor contractuale, dar nu mai mult de 10 ani
2 IniÈ›ierea sau desfășurarea relaÈ›iilor dintre HTSS si reprezentanÈ›ii autorităților publice cu care interacÈ›ionează în derularea activității curente Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, funcÈ›ie, semnătură Interes legitim Pe durata derularii activității societății

 

2.5. Monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau a bunurilor

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, imagine, serie si nr CI, atunci când decideÈ›i să ne vizitaÈ›i, în baza interesului legitim,în scopul de a asigura securitatea È™i de a evita accesul neautorizat în spaÈ›iile noastre.
Vom menÈ›ine o evidență a persoanelor care accesează spaÈ›iile noastre, reÈ›inând datele cu caracter personal ale acestora È™i vom utiliza respectivele informaÈ›ii doar în eventualitatea unei breÈ™e de securitate.
Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea accesării spațiilor noastre web,respectiv www.winhouse.ro si www.windoline.ro.
Vă informăm că datele dumneavoastră înregistrate în evidenÈ›a persoanelor care accesează spaÈ›iile noastre sunt păstrate pentru o perioadă de 1 an. Datele prelucrate prin intermediul camerelor video sunt păstrate, potrivit legii, pentru o durată care nu depășeÈ™te 30 de zile.

 

3. CUI DIVULGÄ‚M DATELE DUMNEAVOASTRÄ‚ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Intercom Topaz, utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Acestia au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi furnizorii de servicii de telecomunicatii la care apelam pentru transmiterea mesajelor SMS/e-mail, agentii de media din Romania, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligaÈ›iilor pe care È™i le-au asumat față de Intercom Topaz. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informaÈ›iile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii È™i le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiÈ›ii de siguranță È™i securitate.
Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziÈ›ie sau transmise către terÈ›i È™i în următoarele situaÈ›ii: (i) autorități publice, auditori sau instituÈ›ii cu competenÈ›e în realizarea de inspecÈ›ii È™i controale asupra activității È™i activelor noastre, care ne solicită să furnizam informaÈ›ii, în virtutea obligaÈ›iilor legale ale Societatii. Aceste autorități publice sau instituÈ›ii pot fi Autoritatea NaÈ›ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, InspecÈ›ia Muncii, organele de poliÈ›ie, Autoritatea pentru ProtecÈ›ia Consumatorului, AgenÈ›ia NaÈ›ională pentru Administrare Fiscală; (ii) pentru respectarea unei cerinÈ›e legale sau pentru protejarea drepturilor È™i activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanÈ›e de judecată ; (iii) terÈ›i achizitori, în măsura în care activitatea Societatii ar fi transferată (în totalitate sau parÈ›ial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacÈ›ii.

Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:
   a) În scopul navigării pe site-ul web È™i în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză È™i de motoare de căutare pentru ca aceÈ™tia să furnizeze servicii de întreÈ›inere a site-ului nostru web;
   b) Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau reclamaÈ›iilor dumneavoastră, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noÈ™tri de servicii de centru de apel;
   c) Pentru organizarea È™i gestionarea campaniilor promoÈ›ionale, precum È™i pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către agenÈ›ii de publicitate È™i marketing sau agenÈ›ii de media digitală sau agenÈ›ii de reÈ›ele de socializare;
   d) Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agenÈ›iile de publicitate È™i marketing care realizează comunicarea în numele nostru;
   e) Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacÈ›ie a clientului sau pentru a obÈ›ine feedback de la clienÈ›ii noÈ™tri cu privire la produsele È™i serviciile noastre, putem distribui datele cu caracter personal către furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind clienÈ›ii.


4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRÄ‚INÄ‚TATE

În contextul operaÈ›iunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau SpaÈ›iul Economic European („SEE”).
Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Intercom Topaz într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerinÈ›ele legale prevăzute în GDPR.


5. CAT TIMP STOCÄ‚M DATELE DUMNEAVOASTRÄ‚ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus,cu respectarea în acelaÈ™i timp a cerinÈ›elor legale în vigoare, precum È™i a duratelor menÈ›ionate mai sus. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Intercom Topaz va stabili că are un interes legitim sau o obligaÈ›ie legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veÈ›i fi informaÈ›i în mod corespunzător în acest sens.
Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal fie pentru (i) perioada prevăzută de lege; sau (ii) o perioadă nedeterminată, dacă legile È™i regulamentele aplicabile o permit. Cu toate acestea, în acest caz, vă informam că orice prelucrare a datelor va înceta după primirea solicitării dvs., că anumite date sau toate datele dumneavoastră vor fi eliminate; (iii) sau până la încetarea existenÈ›ei scopului relevant aplicabil anumitor date.
Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Intercom Topaz nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi È™terse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 
6. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VARSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puÈ›in 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum È™i a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinÈ›ilor/reprezentanÈ›ilor legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuÈ™i loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menÈ›ionată mai sus.


7. SECURITATEA PRELUCRÄ‚RII DATELOR

Intercom Topaz vă informează prin prezenta că evaluează È™i actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiÈ›ii de siguranță È™i securitate.

 

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveÈ›i următoarele drepturi:
a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveÈ›i dreptul de a obÈ›ine confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate È™i, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal È™i condiÈ›iile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
b. Dreptul de a solicita rectificarea sau È™tergerea datelor cu caracter personal : aveÈ›i posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau È™tergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul iniÈ›ial (È™i nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată îÈ™i retrage consimțământul È™i nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată îÈ™i exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) È™tergerea este necesară pentru conformarea cu legislaÈ›ia UE sau legislaÈ›ia română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaÈ›ionale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerinÈ›e specifice cu privire la consimțământ;
c. Dreptul de a solicita restricÈ›ionarea prelucrării : aveÈ›i dreptul de a obÈ›ine restricÈ›ionarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideraÈ›i că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriÈ›i ca să vă È™tergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menÈ›ionate mai sus, însă dumneavoastră aveÈ›i nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-aÈ›i opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
d. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare , atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
e. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situaÈ›ia particulară în care vă aflaÈ›i, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum È™i de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
f. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri , care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
g. Dreptul la portabilitatea datelor , însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-aÈ›i furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent È™i care poate fi citită automat, precum È™i dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract È™i se realizează prin mijloace automate;
Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment . Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresaÈ›i o solicitare în scris, datată È™i semnată sau în format electronic la următoarea adresă: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . De asemenea, în cazul în care doriÈ›i să vă retrageÈ›i consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveÈ›i posibilitatea de a utiliza opÈ›iunea „dezabonare” ca e este inclusă în fiecare comunicare de marketing.
h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de ProtecÈ›ie a Datelor (ANSPDCP) È™i dreptul de a vă adresa instanÈ›elor de judecată competente.

9. MODIFICÄ‚RI LA ACEASTÄ‚ POLITICÄ‚

Această Politică de ConfidenÈ›ialitate poate suferi din când în când modificări È™i poate fi actualizată de către Intercom Topaz, după cum va fi necesar. Intercom Topaz vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanÈ›iale ale acestei Politici de ConfidenÈ›ialitate È™i se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoÈ™tință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-aÈ›i furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.


10. CONTACT

PuteÈ›i adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu ProtecÈ›ia Datelor, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

galerie-foto

Vizualizati galeria noastra
foto

read-more
bialtopaz

Peste 20 ani de experienta
in domeniul distributiei...

read-more
cariera

Crezi ca te potrivesti
in echipa?

read-more
harta

Avem distribuitori
in toata tara

read-more
Sunteti interesat sa deveniti distribuitor?
descarcari
Contactati-ne daca aveti intrebari
descarcari
Descarcati fisa tehnica a produselor
Spuneti-ne parerea dumnevoastra